Wat is nodig voor de aanmelding

U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig waarop vermeld staat dat het om een basis GGZ of specialistische GGZ verwijzing gaat. Daarbij moet ook vermeld staan een vermoeden van diagnose. Tevens moet de AGB code van de huisarts op de verwijsbrief vermeld staan en de datum.

 

Basis GGZ betekent kortdurend van max 10 gesprekken van 60 minuten. 

Specialistische GGZ betekent dat er langer behandeld kan worden. Ik onderzoek dan hoeveel tijd er nodig is voor een behandeling. Ik hou een termijn van maximaal 1 1/2 jaar aan binnen de specialistische GGZ. Een advies voor vervolg zal dan besproken worden. 

 

Bij verhindering graag een bericht tot 24 uur voor de afspraak. De zorgverzekeraar vergoedt geen afspraken die binnen de 24 uur vóór de afspraak worden afgezegd. De kosten( 75 euro) voor deze no show afspraken komen op uw eigen rekening. Bij overmacht (ziekte) verreken ik geen kosten.

 

U kunt zich aanmelden telefonisch( voicemail) of via mail; 06-36 562 625 en info@nicolinus.nl 

Of in de tab Nieuwe aanmeldingen.

Bij de intake gaarne meenemen: zorgpas, identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs), verwijsbrief huisarts.( of beveiligd sturen via mijn beveiligde Zivver mail.)