Pre intake, intake fase en behandeling

 

In de telefonische pre- intake van ongeveer 15 minuten, waarvoor ik een afspraak met u plan, onderzoek ik of een eerste intake afspraak met u gemaakt kan worden. Wanneer ik u tijdens het telefonische gesprek terug moet verwijzen naar uw huisarts of een ander advies moet geven aangezien de indicatie niet passend is voor mijn praktijk wordt uw eigen risico in mijn praktijk niet aangesproken. Wanneer tijdens de telefonische pre intake blijkt dat ik een intake afspraak met u kan maken zal het telefonisch gesprek wel gedeclareerd worden en wordt uw eigen risico wel aangesproken.  Er zijn twee intake afspraken. In de eerste inventariseren we samen de klachten en in de tweede komt uw levensloop en diagnose aan bod. De diagnose is nodig voor vergoeding van de kosten.

 

De intake is nog geen behandeling. In de intake is beeldvorming nodig om tot een advies te kunnen komen. Het is mogelijk dat ik u dan moet verwijzen naar een andere behandelmogelijkheid.

 

Nadat de intake is afgerond en ik u in behandeling kan nemen en de diagnose is besproken wordt een behandelplan gemaakt en worden de doelen voor de hulpvraag concreet gemaakt.

 

U krijgt een Routine Outcome vragenlijst bij het begin en afronding van de behandeling via mail toegestuurd. Hiermee wordt via een diagnostische klachtenlijst de resultaten van de behandeling geëvalueerd.

U ontvangt ook voor eventuele verdere diagnostiek andere vragenlijsten via mail toegestuurd.

Tevens ontvangt u na afronding een klanttevredenheid vragenlijst via mail toegestuurd.

Tijdens vakanties en dagen dat ik door omstandigheden niet werkzaam kan zijn wordt in overleg met de Praktijkondersteuner GGZ en/of huisarts de waarneemoptie besproken.